MENTORLUK SİSTEMİ

 • Öğrenci Tanıma Programı
 • Akademik Düzey Tespiti
 • Dikkat ve Psikomotor Hız Tespiti
 • Çalışma Davranışları Tespiti
 • Mesleki Eğilim Tespiti
 • Kişilik Analizleri Raporu
 • Etkin Rehberlik Programı
 • Akademik Gelişim Takibi
 • Duygusal Gelişim Takibi
 • Dikkat ve Psikomotor Hız Gelişim Takibi
 • Kariyer Planlama
 • Doğru Rol Model
 • Okul Takip Programı
 • Okul Notları Takibi
 • Okul Rehberliği İle Yakın İletişim
 • Yazılı Sınavları Destekleme
 • Veli Tanıma Programı
 • Veli Tanıma Anketleri
 • Veli-Öğrenci İşbirliği Takip Sistemi
 • Bilinçli Aile Akademisi
 • Veli Cep-Web Takip Sistemi

4+1 SİSTEMİ

 • Kazanım Tarama Sınavları
 • Detaylı Konu, Kazanım ve Madde Analizleri
 • Kazanım Pekiştirme Programı
 • Kazanım Gelişim Takibi
 • Konu TomografileriDOĞRU CEVAP OKULLARI


Farklı yaş ve eğitim dönemlerine göre bölümlendirilmiş, her biri akademik verilere dayanan eğitim modeli basamakları ile güçlü ve bağımsız bir eğitim anlayışını benimser.

Keşif Dönemi (Anaokulu)

Doğru Cevap Okulları, okul öncesi dönemini "KEŞİF DÖNEMİ" olarak tanımlar. Öğrenci, eğitim öğretim serüvenini keşfederek bilginin sınırsızlığını fark eder. 3+ yaş, 4+ yaş ve 5+ yaş ilkokula hazırlık sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine katılan öğrenciler; yaparak, yaşayarak, uygulayarak ve en önemlisi severek öğrenmeyi öğrenir.

Kuşatma Dönemi (İlkokul)

Doğru Cevap Okulları, ilkokul dönemini "KUŞATMA DÖNEMİ" olarak tanımlar. Doğru Cevap Okulları rehberlik birimi tarafından ilkokul eğitimine adım atacak öğrencilere uluslararası Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır. Bu test sonucu ilkokul öğrenci adaylarının hazır bulunuşluk düzeyi belirlenerek veli ile bir yol haritası belirlenir.

Fetih Dönemi (Ortaokul)

Doğru Cevap Okulları, ortaokul dönemini "FETİH DÖNEMİ" diye tanımlar. Bu dönem kavramların yerine oturduğu, daha çok bağımsız fikirlerin geliştiği, ifade yeteneğinin güçlendiği, dil yapısının en etkin geliştirildiği dönemdir. Öğrenci, anaokulu ve ilkokul dönemlerinde kazandığı temel eğitim öğretim becerisi ile bilgiyi fethederek insanlığa yararlı bir şekilde kullanmak için gerekli insani ve manevi değerleri kuşanır.

Medeniyet Dönemi (Lise)

Doğru Cevap Okulları, lise eğitim dönemini "MEDENİYET DÖNEMİ" olarak tanımlar. Medeniyet dönemi; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerden gelişimin zirve yaptığı, hayata dair kariyer hedeflerinin netleştiği, kendini gerçekleştirme çabalarının yoğun hissedildiği dönemdir. Bu dönemde öğrenci keşfettiği, kuşattığı ve fethettiği; insani, millî ve manevi değerler ile eğitim öğretimini sentezleyerek atalarına yakışır bir şekilde kendi bireysel medeniyetini inşa eder.

Doğru Cevap Okulları Akademik Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “Yeniden Eğitim” ve “21 Yüzyıl Eğitim Becerileri” dikkate alınarak hazırlanan eğitim modeli 7 farklı gelişim alanı üzerine kurgulanmıştır. 7D Eğitim Öğretim Modeli öğrencilerin gelişiminde gerekli desteğin sağlanması için gelişim özellikleri dikkate alınarak 7 alanda “DOĞRU” yaklaşımlarla eğitimi yeniden tanımlamaktadır. 7D eğitim sisteminde öğrencilerimizin yüksek nitelikli eğitimden yaralanması için;

 • “DOĞRU” Eğitim Ortamları,
 • “DOĞRU” Eğitim Programları,
 • “DOĞRU” Öğretmenler,
 • “DOĞRU” Teknolojiler,
 • “DOĞRU” Sistem Kurgusu
 • “DOĞRU” Yöntemler,
 • “DOĞRU” Destek Hizmetler sağlanmaktadır.

Doğru Cevap Okulları,

 • Endüstri 4.0 devrinin, bugüne kadar ki tüm dinamiklerini kökünden değiştirdiği yeni dünyaya hükmedecek,
 • Yeni devirler açacak
 • Millî ve manevi değerleri içselleştirmiş
 • Dünya vatandaşı
 • Tam donanımlı
 • İyi insanlar yetiştirir.

7D Gelişim ve Eğitim Modeli, tam donanımlı "İYİ" insanlar yetiştirme fikrinden doğmuş ve Doğru Cevap Okulları’nın eğitim modeli çatısını oluşturmuştur.

Doğru Cevap Okullarında öğrenciler, yaşamı değiştiren, dönüştüren, bunu yaparken de kendisi de değişen, insanca değerlerle bezenen, insanca bir dünyayı kurgulayan, sorumluluk sahibi ve inisiyatif alabilen insanlar olarak yetişir.

Okullarımızın tüm kademelerinde 7D Gelişim ve Eğitim Modeli belirleyici temel taşımızdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim ve eğitim alanlarında ilerlemeleri, tam donanımlı yeryüzü insanları olmaları temel hedefimizdir.

1D Doğru Akademik Eğitim

Doğru Cevap Okullarında her öğrenci öğrenebilen bir birey olarak kabul edilir. Bilgilerin ülkemizdeki ve dünyadaki uygulama alanları öğretilerek yerli ve milli duygularla yoğrulup Yaşayan Bilgi olması sağlanır. Doğru Cevap Okulları’ndan, Endüstri 4.0 devrinin kapılarını açacak ve ona hükmedecek yeni nesiller doğması hedeflenir.

 • Doğru Akademik Yatkınlık Programı: Farklı yaş ve sınıf düzeylerine göre öğrenme zorluğu çekebilecek derslerin öğrenme yöntemleri, dersten bağımsız olarak günlük yaşam problemlerinin içinde kullanılır.
 • Doğru Öğretim Yöntemleri: Sınav ve hayat kaygısından uzak, stresin ve şiddetli rekabetin azaltıldığı, kalıcı öğrenmenin gerçekleştirildiği, öğrenilenlerin uygulatıldığı ve öğrencilerin etkin katılımının gerçekleştirildiği öğretim yöntemidir. 
 • Doğru Sınav Yöntemleri: Öğrencilerimizin katıldığı bölgesel, ulusal ve uluslararası sınavların eğitimi ana öğretimden ayrılmıştır. Müfredatın üzerinde bilgi ve farklı bir çalışma gerektiren bu sınavlar için gerekli ek bilgiler pratik yollar ve zaman kazanma yöntemleri ayrı bir zaman diliminde uygulanmakta böylelikle öğretim ile sınav hazırlığın iç içe giren karmaşık yapısı sadeleştirilmektedir. 
 • Doğru Yaşam Uygulamaları: Doğru Cevap Okullarında hiçbir öğrenim tek bir amaç için değildir. Öğrenilen her genel bilgi toplum, ülke ve dünya için özelleştirilerek bilgiyi üreten bir yapı oluşturur.
 • Doğru Lider Öğretmen: Doğru Cevap Okullarında lider öğretmen, öğrencinin üzerindeki bütün baskıları kaldırarak serbest öğrenci ortamı oluşturabilen, öğrenmenin tadını öğrencilere hissettirebilen, sınıf içi bireysel rekabeti azaltarak takım çalışması uygulayabilen, kendi tavırları ile öğrencilerini kaygılandırmadığı gibi dış etkenlerden kaynaklı kaygıları da sınırsız sevgi ve ilgi göstererek azaltabilen tutarlı, adaletli, kendisine güven duyulan ve öğrencilerine güven duyan Doğru Cevap öğretmenidir. 
 • Kazanım Pekiştirme Programı: Doğru Cevap Okullarında 4 haftalık periyodun ardından yapılan kazanım değerlendirme sınavları ile oluşan kazanım grafiklerine uygun olarak 1 hafta boyunca kazanım pekiştirme programı uygulanır. Bu uygulama ile öğrencilerimizin kazanım değerlerini hedeflenen düzeye ulaştırmaktır.
 • Bilimsel Metodoloji Programı: Doğru Cevap öğrencileri, olayları ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanırlar. Bu kapsamda okullarımızda bilimsel metodoloji öğretilir ve çeşitli olay-olgu incelemeleri ile güncel konularda bilimsel bakış açısı kazanmaları sağlanır.

2D Doğru Sosyal Gelişim

Doğru Cevap Okullarında öğrenciler sosyal gelişim düzeylerine göre kabul görmekte, her  öğrenci farklı bir birey kabul edilip bireysel olarak desteklenmektedir. Doğru Cevap Okullarında öğrencinin kendisini tanımasına imkân verilmektedir.

 • Doğru Okuma: Medyanın gücünü fark eden ve onu doğru kullanan nesiller yetiştirmek amacıyla medya okur yazarlığı çalışmaları yapıyoruz. Medya okur yazarlığı tüm kademelerde farklı kişi ve yöntemlerle aktif olarak uygulanan bir programdır.
 • Doğru Alışkanlık: Doğru Cevap Okulları kitap okuma, öz bakım becerileri, ödev bilinci, beslenme vb alışkanlıklara özel bir önem vermektedir. Tüm eğitim kademelerinde doğru alışkanlık edinimi için özel programlar uygulanmaktadır.
 • Sağlıklı Yaşam Becerileri: Doğru Cevap Okullarında öğrencilerin gıdaların özelliklerini, saklama koşullarını, en iyi yetiştirildiği şartları ve coğrafyayı öğrenerek çeşitli yemekler yaptıkları Atölyeler bulunmaktadır. Endüstriyel gıdaların sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkiler beslenme uzmanlarınca öğretilmektedir. Öğrencilerin kendine zaman ayırarak dinlendiği bu alanda yemek motivasyonu ve konsantrasyonu ile birlikte sofra kuralları, özel davetler, protokol davetleri ve iş yemekleri kültürü de öğretilmektedir.
 • Doğru İletişim Becerileri Programı: Öğrencilerimizin tüm toplumsal alanlarda ve kişisel ilişkilerinde doğru iletişim kuran bireyler olmaları için okul içi ve okul dışı birçok faaliyet, etkinlik ve uygulama gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda iletişim simülasyonları programı uygulanmaktadır. Bu simülasyonda bir olayın farklı iletişim tarzlarıyla nasıl farklı sonuçlara ulaştığını bizzat deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyoruz.
 • KSS ve BSS Programları: Okullarımızda kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluk projeleri önemsenmekte ve desteklenmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yanında bireysel sosyal sorumluğu geliştirmek, teşvik etmek ve desteklemek önemli sosyal gelişim kazanım hedeflerimizin başında gelmektedir.
 • Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri: Yaşam boyu öğrenme dünyayı ve kendini anlama demektir. Yeni bilgi beceri ve güç kazanma asla kaybetmeyeceğin gerçek değer demektir. Yaşam boyu öğrenme bir şeyler yaratma ve dünyadaki yeni güzelliklerin farkına varma demektir. Yaşam boyu öğrenme bir öğrenme alışkanlığı, davranış biçimidir.

Bireylerin yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri için; kendi öğrenmesini, nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl güdeleyebileceğini bilme, değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve bireylerle iletişim kurmak için geniş bir strateji havuzuna sahip olma, öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirme, geriye dönerek düzeltme ve geliştirme gibi becerileri geliştirmeye yönelik uygulama ve etkinlikler yapılmaktadır.

3D Doğru Ahlaki Gelişim

Öğrencilerin yaşadığı toplumu ve toplumun kurallarını anlayan, toplumla ve kişilerle empati ve sempati kurabilen, topluma karşı sorumluluk duygusu gelişmiş ve toplumsal gelişime önem veren bireyler olarak yetiştirmek isteyen Doğru Cevap Okulları'nda Ahlak Gelişimi Programı, öğrencilerin farklı gelişim düzeyine uygun eğitim öğretim yöntemleriyle tasarlanarak öğretmenler, okul yönetimi ve aileler tarafından birlikte uygulanmaktadır. Ahlak Gelişimi Toplumu Tanıma, İyi- Kötü ve Adalet-Eşitlik-Özgürlük öğretimi şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır.

 • Toplumu Tanıma: Öğrencilerin yaşadığı toplumun Millî Değerlerini, Kültürel Değerlerini, Dinî Değerlerini ve öz değerlerini tarihsel gelişimi ile birlikte öğrenerek toplumsal kurallara empati ve sempati kurabilmesi amaçlanmaktadır.
 • İyi-Kötü: İyi ve kötü kavramının toplumsal değerler altında yorumlanıp anlamlandırıldığı,  öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirildiği ve olumlu yönde davranış değişikliğinin hedeflendiği aşamadır.
 • Adalet-Eşitlik- Özgürlük: Doğru Cevap Okulları öğrencilerinin evrensel ahlak değerlerine ulaşabilmesi için gelişim düzeyine uygun bir şekilde Adalet-Eşitlik-Özgürlük kavramları öğretilmekte, bu duyguyu geliştirmek amacıyla kulüpler kurulmakta, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütülmekte, yarışmalar organize edilmekte ve geziler düzenlenmektedir.

4D Doğru Yetenek Gelişimi

Öğrencilerin Sportif, Görsel, İşitsel ve Ritmik Yeteneklerinin gelişimi en önemli gelişim alanlarından biridir. Öğrencinin bedensel yeterliliklerini temele alarak öz güven, bağımsızlık, tek başına öğrenme ve uygulama, sanatta genişlik ve derinlik, kendi sanatını yaratma, sanatın bilimlerle ilişkisi ve keşfi doğru yetenek gelişiminin temelini oluşturur. 

 • Doğru Sergi: Öğrencilerimizin sanatsal becerilerinin yarışma stresinden uzak, sadece kendi özgün eserlerin ortaya çıkmasına odaklı, paylaşımcı, yaratıcılığı ön plana çıkaran bir programdır. Öğrencilerimizin birilerini elemek yerine kendi potansiyellerine ulaşmaya odaklandıkları bu programda öğrenciler, kendilerini hazır hissettiklerinde yarışmalara da katılabilmektedir. 
 • Doğru Aile: Öğrencilerin yetenek gelişimi;İlgi ve Oyun, Uzmanlaşma ve Profesyonelleşme olmak üzere 3 evrede gerçekleşmektedir. Bu evrelerde öğrencinin ailesinden alacağı desteğin önemi ailelere anlatılmakta, öğrencisinin yetenek gelişimi için ailenin sosyal yaşamını nasıl planlaması gerektiğine dair aile etkinlikleri yapılmaktadır.
 • Doğru İmza: Kişinin imzası onun kimliği olduğundan öğrencilere imza eğitimi verilmektedir. İmza, Doğru Cevap Okullarında öğrenim düzeyinin en üst aşaması anlamına gelir. İmza aşaması yeteneklerin kişiselleştirildiği, öğrenimlerin kişiye özgün ürünlere dönüştüğü nokta olduğundan her öğrenci kendi ürettiği her ürünü temsilen imzasına bir figür yerleştirmeyi öğrenir.
 • Doğru Spor: Öğrencilerimizin sporu bir yarışma aracı olarak değil bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri hedeflenir. Sağlıklı yaşam için sporun önemini bilimsel olarak kavrayan ve hayatına uyarlayan öğrencilerimiz, spor envanterleri ile keşfedilen yetenekleri doğrultusunda gelişim programına alınırlar.

5D Doğru Dil Eğitimi

Doğru Cevap Okullarında yabancı dil öğrenimi, öğrencinin iç motivasyonla öğrenmesi gereken, ilgili kültürlerin tanıtılması ve merak duygusu ile başlayan, yaşayarak ve konuşarak pekiştirilen dış motivasyonla desteklenen bir öğretim dönemini kapsamaktadır. CLIL yöntemi ile içerik bazlı dil edinimi kazanan öğrencilerimiz, gramer baskısı olmadan, kavramları ilişkili oldukları süreçlerle bir bütünlük içinde öğrenip, yabancı dil konuşabilen, okuyabilen, dinleyebilen ve yazabilen bireyler olurlar.

 • Kültürlerin Tanıtılması: Dünyadaki farklı kültürler ve farklı kültürlere ait teknolojiler tanıtılmaktadır. Öğrencilerin hayal kurma yeteneğinin geliştirildiği bu bölüm araştırma, öğretmen anlatımı, belgeseller ve öğrencilerin ürettiği yeni yöntemlerle öğretilmektedir. Okullarımızda DCWP (DC World Platform) birimleri tarafından Birleşmiş Milletler Öğrenci Meclisi programı (MUN ve JMUN) yürütülür. Bu programda öğrenciler, başka milletler adına sosyal, ekonomik, teknolojik konularda hazırladıkları projeleri sunarlar.
 • Yaşayan Dil: Ders saatlerinde uygulanan dil eğitiminin yanında öğrencilerin günün belli saatlerinde yabancı dil konuşarak pratik yapmaları, hayal kurmaları sağlanmaktadır. Doğru Cevap Okullarında farkındalık yaratmak amacıyla DC Bazaar, DC Street gibi sadece yabancı dil konuşulan sosyal alanlar bulunmaktadır.
 • Yurt Dışı Gezileri: Doğru Cevap öğrencileri, dil eğitimini sadece okul ile sınırlamayan, çeşitli yurt dışı fırsatlarını değerlendiren, öğrenci değişim programına katılan, yabancılara rehberlik yapan bir uygulama modelinde öğrenim görmektedir. İletişim, teknolojileri farklı kültürlerdeki insanları bir araya getirmek için kullanılmaktadır. Sınıflarda kullanılan teknolojiler yardımıyla Doğru Cevap İletişim ağındaki yabancı öğreticiler, uzaktan bağlantılar ile sınıflara bağlanabilmekte öğrencilerle sohbet edebilmektedir.
 • Uluslararası Sınavlar: Okullarımızda, 4 dil becerisini üst seviyede öğrenmiş öğrencilerimizin kendilerini uluslararası ölçekte değerlendirebilmeleri amacıyla TOEFL, IELTS gibi saygın sınavlar için “Dil Sınavları Hazırlık Programı” uygulanır.
 • Local DC MUN: Okullarımızda lokal MUN etkinlikleri yapılmaktadır. MUN bir Birleşmiş Milletler projesidir. Proje kapsamında, belirlenen konu ile ilgili olarak savunmalar hazırlanır ve İngilizce olarak sunulur. DC MUN projesi, sistemin işleyişinin öğrenilmesi amacıyla Türkçe olarak uygulanabilir. Okullarımızın misafiri olarak ülkemizde ağırlayacağımız öğrenciler, temsilcisi oldukları ülkelerin çıkarlarını DC MUN meclislerinde savunarak, küresel konularda duyarlılık kazanacaklar, yabancı dil edinim süreçleri unutulmaz bir deneyimle perçinlenecek ve dünya vatandaşı olabilmek, olayları başka milletlerin gözünden görebilmek gibi 21. Yüzyıl becerilerine sahip olacaklar.

6D Doğru Kariyer Gelişimi

Doğru Cevap Okulları, kısa süreliğine mutlu eden eylemler yerine   hayatı boyunca mutlu ve huzurlu bir eğitim ve iş imkanına sahip olması gerektiğine inanmaktadır. İnsanların mesleki mutluluğu kendini gerçekleştirmesiyle mümkündür. Kariyer Gelişimi; Doğru Ben, Doğru Alan, Doğru Kumbara ve Doğru Değişim alanında rehber öğretmenin liderliğinde uygulanır. 

 • Doğru Ben: Öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri çeşitli envanterler, deneyler ve gözlemler ile ‘Bana Arkadaşını Anlat’ temalı öğrenci etkinlikleri ile elde edilir. Ailelere, çocuğunu tanıma eğitimlerinin verildiği bu bölümde öğrenci ile ilgili ailelerin beklentileri de belirlenir. Meslekler arası geçişliliğin yaşanacağı küresel gelecekte mesleğe odaklanmak yerine, bireye meslekten beklentilerini gerçekleştirmesi gerektiği çeşitli etkinlik, inceleme ve panellerle öğretilir.
 • Melseğe İlk Adım: FSP (First Step to the Profession) olarak adlandırılan bu programda, öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik beklentileri, sosyal beklentileri, statü beklentisi ile toplumsal kaygıları ve güvenlik korkusunun düzeyleri belirlenerek öğrenciye uygun meslek grubu belirlenir. Bu meslek grubundaki bireylerin sahip olması gereken kişisel özellikler ve yeterlilikler ile bu meslek grubunun iş alanları lider rehber öğretmenler ile birlikte araştırılır. Öğrencilere ilgi duydukları meslek dallarında mesleği tanımaları amacıyla zorunlu iş gözlem stajı uygulamaları ve iş görüşmeleri yaptırılmaktadır.
 • Doğru Kumbara: Bireylerin hayatları boyunca bilgisini, iletişim kanallarını, dostluklarını, üretimini ve kazancını biriktirmesi için doğru yöntemler öğretilir. Öğrenciler sürekli yeniden başlamak yerine, her gün bir taş daha ekleyerek kalıcı kariyer hedeflerine ulaşmayı öğrenir. Öğrencilere, yaşadıkları her şeyin kendi yaşam kumbaralarında bir birikime neden olduğu fark ettirilir. Bunun yanında ekonomik planlama simülasyonları ile paranın doğru kullanımı öğretilir.
 • Doğru Değişim: İletişim yöntemlerinin geliştiği ve çok hızlı değişim yaşayan dünyada popüler olan meslekler sürekli yer değiştirmekte, neredeyse her gün yeni sektörler, yeni iş alanları ve yeni alışkanlıklar ortaya çıkmaktadır. Bugünün öğrenimleri ile yarının dünyasında başarılı olmanın çok zor olacağının öğretildiği bu programda, öğrencilere hayat boyu öğrenmede farklı yaklaşım yöntemleri de gösterilmektedir.

7D Doğru IT Gelişimi

Doğru Cevap Okulları'nda Endüstri 4.0 devrine hükmedecek nesiller yetiştirmek amacıyla öğrencilerini zamanın gelişmiş en son bilgi teknolojileri ile donatır. Dünyadaki bütün enerjilerin bilgi ile yönetilebileceğine inanan öğrenciler, somut araştırmalar yaparak ve bu araştırma sonucunda ilgili ilgisiz bilgiyi ayırt edebilme ve bilgiyi hedef odaklı kullanabilme becerisini geliştirir. IT Gelişimi Ekip Kurma ve Yönetme, Karmaşık Problemleri Anlama, Teknoloji Üretimi, Liderlik olmak üzere dört alanda proje öğretmenleri tarafından uygulanır.

 • Karmaşık Problemleri Anlama ve Anlamlandırma: Hayatta karşılaşılabilecek farklı teknoloji düzeylerindeki problemlerin tanıtılması, hangi bilimlerle ilişkilerinin olduğunun tespit edilmesi, çözüm için takip edilecek işlemler ve sırasının belirlenmesi mantık kuralları içinde öğretilir. Problem hakkında gezi, gözlem, deney ve problemin tarihsel sürecinin araştırılması sonucunda elde edilen verilerin analizi öğretilir.
 • Teknoloji Üretimi: STEM; kodlama, robotik ve algoritma eğitimin verildiği bölümdür. Düzenli olarak serbest öğrenme ortamında öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleşen öğrenim süreci, uygulama ağırlıklıdır. Öğrencilerin yaratıcılık yönünün geliştirilmesi ve farklı mesleklere yatkınlığının sağlanarak çok yönlü bir birey olması ve prensipler arası geçiş yapabilmesi sağlanır.
 • Değerli Bilgi Oluşturma Serüveni: Günlük hayatta kullandığımız sıradan görünen bir bilginin teknolojik bir üretime dönüştürüldüğü ürünlerin incelendiği bölümdür. Dünyadaki bu üretimlerin hangi amaca hizmet ettiği ve yan faydalarının belirlendiği bu bölümde bütün bilgilerin ve fikirlerin değerli olduğu her insanın üretime dönüştürülecek bir fikrinin olabileceği uygulamalı bir şekilde öğretilir. Okullarımızda tüm dünyada geçerli kodlama dilleri öğretilir. Robotik konusunda ilgili öğrencilerimiz, kulüp çalışması kapmasında teknoloji üretim programına katılırlar. Ürettikleri çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda diğer insanlarla paylaşırlar.