KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Liderlik
Bilimsellik
Sürdürülebilirlik
Yenilikçilik
Güvenilirlik

LİDERLİK

Eğitim sisteminde alışkanlıklarından ve taklitçilikten uzak, geçmişin bilgi birikimi ile geleceğin eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak ülkemizi geleceğe hazırlayacak nesilleri yetiştirme sorumluluğudur.
Öğrencinin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek, öz güveni yüksek, nitelikli ve donanımlı lider şahsiyetler yetiştirmek için yeni eğitim modelleri ve içerikleri geliştirerek sektörün lider eğitim kurumu olmak için çalışırız.


BİLİMSELLİK

Doğru Cevap Eğitim Kurumlarında uygulanan eğitim programları ve içerikleri bilimsel ve teknolojik esaslara, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştiriyoruz.
Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmek için çalışırız.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak; eğitimde yapılan her çalışmanın ancak sürdürülebilir olması hâlinde başarıya ulaşacağına inanır ve eğitim sistemimizin sürekliliği için çalışırız. Aynı heyecanı bir sonraki kuşağa bilgi, beceri ve sistem bütünlüğü içinde aktarmak ve geliştirmek hedefindeyiz.

 

YENİLİKÇİLİK

Eğitim sisteminde alışkanlıklardan uzak yenilikleri takip etmek yerine yeniliklere öncülük etmeye kararlıyız. Geleceğin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda standartlarımızı ve eğitim sistemimizi sürekli iyileştirerek fark oluştururuz.

 

GÜVENİLİRLİK

Yıllarca gönül verdiğimiz eğitim alanındaki akademik birikimimizle; çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir aile dayanışması içinde her zaman artan güveni ile köklü bir kurum olarak ülke ve dünyada iyilik ve güveni yaymayı hedefliyoruz.